Top

Technické vlastnosti drevín používaných v nábytkárstve

Drevo ako stavebný materiál je charakteristické svojou ľahkosťou, pevnosťou  a jednoduchou opracovateľnosťou. Medzi jeho ďalšie nesporné výhody patria napríklad tepelná a akustická izolačnosť, trvácnosť a tiež nenahraditeľný pocit prírodného materiálu.

 

Technické a mechanické vlastnosti drevín sú výrazne závislé od vlhkosti a typu dreviny. Surové drevo po vyťažení disponuje vlhkosťou približne 40% až 70% hmotnosti. Samozrejme záleží  od dreviny a klimatických podmienok v ktorých stromy vyrastajú. Drevo schnúce pod otvoreným nebom má po roku vysichania vlhkosť približne 12% až 20% a drevo mechanicky vysúšané vo vzduchovej sušiarni po ukončení tohto technologického procesu disponuje vlhkosťou do 10% hmotnosti.

 

Najpoužívanejšie dreviny využívané v nábytkárskom priemysle sú smrek, dub, buk a zriedkavo sa stretneme aj s borovicou či mahagónom.
SMREK a BOROVICA patria do kategórie ľahkých drevín. MAHAGÓN – vo veľkom u nás používaný najmä v za socializmu – sa radí do mierne ťažkých drevín, a DUB s BUKOM patria medzi mierne ťažké dreviny.

 

Zaujímavá je aj trvanlivosť týchto drevín v ideálnych podmienkach bez kontaktu s priamou vlhkosťou alebo pôdou.
Pri SMREKU sa trvanlivosť predpokladá na 50 až 75 rokov,
DUB 100 až 200 rokov,
BOROVICA 90 až 120 rokov,
BUK 50 až 90 rokov.

 

INTERIÉROVÉ DVERE
DVERE A ZÁRUBNE
DVERE NA MIERU